Luogo

Giardino Napoli, piazza Napoli e via Goito - Padova